+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Category

Javne nabavke 2021
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u postupku nabavke peleta se nalazi na sljedećem linku: Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za PELET (1)
Read More
Odluka o izboru najpovoljnijge ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma za nabavku goriva se nalazi na sljedećem linku: Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za gorivo (1)
Read More
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u postupku nabavke peleta se nalazi na sljedećem linku: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma za pelet
Read More
Na sljedećem linku možete pogledati plan javnih nabavki za 2021. godinu: PLAN nabavki za 2021. godinu-converted
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON GRAD  MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS  ROSALES” M O S T A R   ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Južni logor bb, Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580; e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com   Broj: 11-12-O/21 Datum: 31.03.2021. godine...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON GRAD  MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS  ROSALES” M O S T A R   ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Južni logor bb, Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580; e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com Broj: 06-08-O/21 Datum: 01.02.2021. godine Na...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON GRAD  MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS  ROSALES” M O S T A R   ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Južni logor bb, Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580; e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com Broj: 03-01-O/21 Datum: 29.01.2021. godine Na...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON GRAD  MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS  ROSALES” M O S T A R   ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Južni logor bb, Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580; e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com Broj: 02-02-O/20 Datum: 28.01.2021. godine Na...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON GRAD  MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS  ROSALES” M O S T A R   ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Južni logor bb, Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580; e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com   Broj: 01-01-O/20 Datum: 22.01.2021. godine...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.