+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Rezidentni smještaj Liman

 

Cilj Programa rada Rezidentnog smještaja „Liman“ je da se sa djecom i mladima s poteškoćama u razvoju, sistematskim razvojem psihomotorike i manipulacije, razvojem komunikacije i brige o sebi, kreativnosti i socijalizacije, postigne što veći stepen samostalnosti koja će pomoći tim osobama da se lakše uklope u društveni život.

 

Djeca smještena u rezidentnom smještaju dolaze iz udaljenih dijelova našeg kantona čiji roditelji nisu u mogućnosti da ih svaki dan dovode na nastavu. Cilj ovog segmenta jeste povrh svega stvaranje tople porodične atmosfere, osamostaljivanje u vođenju brige o sebi, razvoj navika za obavljanje lične higijene i čistoće u svrhu očuvanja zdravlja, razvoj kulturne i higijenske navike prilikom jela, svlačenja i oblačenja. Voditelji segmenta su odgajatelji/njegovatelji koji rade u dvije smjene od ponedeljka do petka.