+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Category

2023.
Članovi Konkursne komisije za provođenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta – Član Stručnog tijela za procjenu i praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine, objavljenog dana 20.06.2023. godine su: Lejla Lelić – diplomirani defektolog logoped Nizama Drljević – diplomirani psiholog Salem Čamdžić – magistar specijalne edukacije i...
Read More
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s uredbom u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj:...
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR   Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.