+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkursi

08
Apr

Konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK...
04
Mar

Članovi Konkursne komisije za provođenje javnog konkursa objavljenog dana 15.02.2024. godine za popunu radnih mjesta – Član Stručnog tijela za procjenu i praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme sljedećih profila: Logoped – 1 izvršilac, Psiholog – 1 izvršilac, Socijalni radnik – 1 izvršilac, su: Lejla Lelić –...
15
Feb

Konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK...
05
Jan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i...
20
Jun

Članovi Konkursne komisije za provođenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta – Član Stručnog tijela za procjenu i praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine, objavljenog dana 20.06.2023. godine su: Lejla Lelić – diplomirani defektolog logoped Nizama Drljević – diplomirani psiholog Salem Čamdžić – magistar specijalne edukacije i...
20
Jun

Obrazac prijave za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s Uredbom

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s uredbom u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK
20
Jun

Javni konkurs za popunu radnih mjesta – član Stručnog tijela

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK...
20
Jun

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u vrtiću

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“...
04
May

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj:...