+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Category

2020.
  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), 98. stav 4. Pravila Javne ustanove Centar za...
Read More
Konkurs za popunu radnih mjesta u Centru “Los Rosales” možete pogledati na sljedećem linku: Konkurs
Read More
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR   Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), 98. stav 4. Pravila Javne ustanove Centar za...
Read More
Na osnovu člana 98. stav 4. Pravila Javne Ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, člana 8. Pravilnika o radu J.U. Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“, Odluke upravnog odbora broj 01-38-09/19 od 19.08.2019. godine, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.