+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Vrtić Kolibri

 

Važan oblik organizovanog rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju je predškolski odgoj, jer znači početak kompletnog stručnog rehabilitacionog tretmana djece mlađe dobi koji pomaže i potiče dječiji razvoj, doprinosi pravilnom fizičkom, intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. U vrtiću su zaposlene dvije odgajateljice/prof. predškolskog odgoja i medicinska sestra.

 

Zadaci predškolskog odgoja su podsticati i unaprijediti:
– senzomotorički razvoj djece sa i bez poteškoća
– razvoja govora i jezika
– psihomotorički razvoj djeteta
– emocionalni života djeteta
– higijenske i kulturne navike djeteta