+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Osnovna škola

osnovna škola

Osnovnu školu u Centru „Los Rosales“ pohađaju djeca sa lakšim, umjerenim, kombinovanim i težim teškoćama u razvoju (djeca iz autističnog spektra, ADHD, ADD, Down-sy, cerebralna paraliza).
Glavni zadatak osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja učenika u Centru „Los Rosales“ je da kroz individualizirani pristup doprinese što kvalitetnijem psihomotoričkom, senzoričkom, emocionalnom razvoju, govorno-jezičkoj komunikaciji i potpunijoj socijalnoj integraciji. Razredna i predmetna nastava, kao i grupe za djecu sa intelektualnim teškoćama i I grupe za djecu iz autističnog spektra. Nastavno osoblje je stručno zastupljeno i čine ga defektolozi/edukatori-rehabilitatori uz podršku stručnih saradnika (pedagoga, socijalnog radnika, psihologa, logopeda, medicinske sestre).

Cilj programa rada s djecom sa intelektualnim teškoćama i autizmom je stavljanje u funkciju svih aspekata dječije ličnosti od primjerenog kontakta sa okolinom, poticanja razvoja govora, započinjanja procesa opismenjavanja, razvijanja kreativnih sposobnosti, razvijanja elementarnih prostornih, vremenskih i kvantitativnih pojmova, intenzivnog razvoja manuelnih i radnih sposobnosti učenika, razvoja tjelesnih sposobnosti i unapređenja cjelokupnog zdravstvenog stanja svakog učenika.