+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Category

Inclusive play
Danas, 03.04.2023. godine Centar “Los Rosales” zvanično je dobio i novu “terapijsku sobu” u kojoj će se djeci, korisnicima Centra u ugodnom ambijentu, omogućiti pružanje raznih terapija, kao i održavanje raznih radionica i edukacija (relax kids i dr.) Izgradnja terapijske sobe finansirana je u okviru implementacije Interreg IPA projekta “Inclusive play” prekogranične saradnje Hrvatska –...
Read More
U okviru projekta „Inclusive play“ provodi se aktivnost izgradnje terapijske sobe za djecu sa invaliditetom koja borave u Centru „Los Rosales“. U mjesecu januaru/2022. godine raspisan je Javni poziv za izbor građevinske firme za ovu namjenu. Nakon provedene procedure, ocjene prispjelih ponuda, kao izvođač radova izabrana je firma „Visak“ d.o.o. Mostar, nakon čega se krenulo...
Read More
Jedna od aktivnosti projekta „Inclusive play“ je edukacija „Terapija igrom“ koju su pohađala tri zaposlenika Centra „Los Rosales“ u periodu avgust-oktobar/2022. godine. Edukacija je održana u Zagrebu u organizaciji Centra Proventus. Igra je jezik kojim djeca mogu izraziti sebe bez da upotrijebe riječi i ključni je segment zdravog dječjeg razvoja I odrastanja. Kroz igru djeca...
Read More
U četvrtak 06.10.2022. godine s početkom u 10:00 sati, predstavnici Centra “Los Rosales” prisustvovali su stručnom panelu koji je organizovao Grad Mostar u okviru projekta „Inclusive Play”. Tema panela je UČENJE KROZ IGRU I SPORT KAO MODEL INKLUZIJE DJECE I MLADIH SA INVALIDITETOM. U samom uvodu panela učesnici su upoznati sa aktivnostima projekta, te je...
Read More
U sklopu implementacije projekta „Inclusive play“ koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. – 2020., obavljena je stručna, studijska posjeta Holandiji u periodu od 21.06.2022. – 25.06.2022. godine. Pet zaposlenika Centra „Los Rosales“ su posjetili Eindhoven, gdje su obišli mnoge slične...
Read More
U periodu od aprila/2022. do jula/2022. godine u okviru projekta „Inclusive play“ tri zaposlenika Centra „Los Rosales“ su prisustvovali obuci za Marte Meo praktičare, koja se održavala u Banja Luci u organizaciji Socijalno edukativnog centra (SEC). Marte meo komunikacijski program prihvaćen je kao djelotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u...
Read More
24.09.2021. godine održan je sastanak sa predstavnicom Direkcije za evropske integracije, Službe za programe teritorijalne saradnje, stručnom savjetnicom, gđom Marinom Kavaz – Siručić I gđom Emicom Mušić, project Managerom,  Joint Secretariat for Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020. Sastanku je pored direktorice Centra, gđe Mirne Mezit...
Read More
INCLUSIVE PLAY Naziv: Inclusive Play Program: Interreg IPA Prekogranična saradnja Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Prioritetna os: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi Ukupna vrijednost projekta: 948.203,15 EUR EU sufinanciranje: 805.972,57 EUR (85% sufinanciranje EU) Budžet za J.U. Centar “Los Rosales”: 143.120,90 EUR Fond: Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA...
Read More
U okviru implementacije projekta “Inclusive play” kojeg finansira Evropska unija, u okviru prekoranične saradnje Hrvatska – Bosna I Hercegovina – Crna gora 2014-2020., predstavnici Centra “Los Rosales” su prisustvovali na petodnevnoj edukaciji ADOS 2 , koja se održala u Zagrebu u periodu od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine. ADOS 2 je opservacijski protokol  koji mjeri ponašanja...
Read More
U okviru projekta Inclusive play održan je prvi kick off meeting u Zadru, dana 16.06.2021. godine. Predstavnici Centra “Los Rosale”, kao jednog od partnera projekta, prisustvovali su ovom događaju. Na konferenciji smo imali priliku poslušati i dva stručna predavanja. Prvo predavanje, na temu „Proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju, Projekt Incusive Play u lokalnoj...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.