+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Naši zadaci

koje smo postavili pred sebe u cilju ispunjavanja naše vizije
Obaveze prema našim klijentima

Zadaci u radu Centra

Osnovni zadaci u Centru su:

• Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa, rehabilitacija, socijalna integracija djece i mladih sa invaliditetom,kao i poboljšanje kvalitete života djece i njihovih porodica.
• Stručno usavršavanje, te naučno-istraživački rad nastavnog osoblja s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge, te objavljivanje stručnih i naučnih radova
• Neposredna saradnja s ustanovama istog tipa, redovnim školama, vrtićima, udruženjima i fondacijama radi unapređivanja rada i razmjene iskustava i unapređivanju kvalitetnije socijalne integracije ove populacije
• Organizovanje korisnog provođenja slobodnog vremena
• Organizovanje ekskurzija i izleta koji će doprinijeti sveobuhvatnom razvoju ličnosti djece I mladih
• Podizati odgojno-obrazovni rad na još veći nivo uz primjenu savremenih metoda rada, i usluga koje Centar pruža svim korisnicima.