+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

OBUKA ZA MARTE MEO PAKTIČARE

U periodu od aprila/2022. do jula/2022. godine u okviru projekta „Inclusive play“ tri zaposlenika Centra „Los Rosales“ su prisustvovali obuci za Marte Meo praktičare, koja se održavala u Banja Luci u organizaciji Socijalno edukativnog centra (SEC). Marte meo komunikacijski program prihvaćen je kao djelotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.

Djeca sa teškoćama u razvoju često se podvrgavaju dijagnostičkim postupcima koji su stigmatizirajući i bivaju izloženi terapijskim procesima u kojima nisu ravnopravni partneri u ljudskoj interakciji. Naučna istraživanja su pokazala da je za napredovanje djece neophodna kvalitetna komunikacija i da je ona temelj svake kvalitetne socijalne integracije.

Sretni smo što smo zahvaljujući ovom projektu dobili tri certificirana Marte meo praktičara, koji će poboljšati kvalitet usluga koje Centar “Los Rosales” pruža svojim korisnicima.

Related Posts