+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

EDUKACIJA: „TERAPIJA IGROM“

Jedna od aktivnosti projekta „Inclusive play“ je edukacija „Terapija igrom“ koju su pohađala tri zaposlenika Centra „Los Rosales“ u periodu avgust-oktobar/2022. godine. Edukacija je održana u Zagrebu u organizaciji Centra Proventus.

Igra je jezik kojim djeca mogu izraziti sebe bez da upotrijebe riječi i ključni je segment zdravog dječjeg razvoja I odrastanja. Kroz igru djeca razvijaju mozak, razvijaju vještine izvršnih funkcija i igra im služi kao zaštitna barijera od negativnih utjecaja raznih stresora. Možemo je definirati kao dječji prirodni svijet koji im dopušta da uče o sebi, drugim i svijetu oko njih.

Terapija igrom efikasna je, razvojno primjerena i znanstveno dokazana terapijska metoda u radu s djecom i porodicama kojom se omogućava razrješavanje ili ublažavanje emocionalnih, ponašajnih ili razvojnih problema. Kroz ovu edukaciju naša tri zaposlenika su usvajila praktične vještine iz terapije igrom koje će im pomoći u radu sa djecom sa posebnim potrebama.