+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

IZGRADNJA NOVE TERAPIJSKE SOBE ZA DJECU SA INVALIDITETOM U CENTRU „LOS ROSALES“

U okviru projekta „Inclusive play“ provodi se aktivnost izgradnje terapijske sobe za djecu sa invaliditetom koja borave u Centru „Los Rosales“. U mjesecu januaru/2022. godine raspisan je Javni poziv za izbor građevinske firme za ovu namjenu. Nakon provedene procedure, ocjene prispjelih ponuda, kao izvođač radova izabrana je firma „Visak“ d.o.o. Mostar, nakon čega se krenulo sa radom.

Trenutno su ovi radovi u posljednjoj fazi, ostalo je da se postave laminati i unutrašnjost opremi i prilagodi djeci sa invaliditetom, kako bi im boravak bio što ugodniji i ljepši u Centru „Los Rosales“ .