+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Day

July 5, 2022
U sklopu implementacije projekta „Inclusive play“ koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. – 2020., obavljena je stručna, studijska posjeta Holandiji u periodu od 21.06.2022. – 25.06.2022. godine. Pet zaposlenika Centra „Los Rosales“ su posjetili Eindhoven, gdje su obišli mnoge slične...
Read More
U periodu od aprila/2022. do jula/2022. godine u okviru projekta „Inclusive play“ tri zaposlenika Centra „Los Rosales“ su prisustvovali obuci za Marte Meo praktičare, koja se održavala u Banja Luci u organizaciji Socijalno edukativnog centra (SEC). Marte meo komunikacijski program prihvaćen je kao djelotvoran metod za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.