+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Day

August 23, 2019
Na osnovu člana 98. stav 4. Pravila Javne Ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, člana 8. Pravilnika o radu J.U. Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“, Odluke upravnog odbora broj 01-38-09/19 od 19.08.2019. godine, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.