+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Day

June 21, 2017
Socijalni razvoj djece sa Sy Down ide 2-3 godine ispred mentalnog razvoja, društvena su i aktivna djeca. Izlivi emocija su često burni i kratkotrajni. Postoje česte promjene raspoloženja, ljute se si stide, željni pohvale i pažnje. Vole da imitiraju, što daje mogućnost da uče imitacijom. • Prilikom komuniciranja, potkrijepite govor izrazima lica, gestama ili znakom,...
Read More
Moramo se prilagoditi autističnoj osobi/djetetu, a ne da se ona nama prilagodi. Kad im se obraćate koristite kratke i jednostavne rečenice. • Primjena alternativne komunikacije (upotrebe geste ili tjelesnih pokreta radi izražavanja značenja, korištenje slikovnih prikaza…) • Ukoliko ne reaguju na dozivanje nikad ne povisujte ton i ne vičite • Dnevne aktivnosti uvijek obavljajte u...
Read More
PREDNOSTI ZA UČENIKE KOJI SE SKOLUJU ZAJEDNO SA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA: • Imaju priliku za učenje o razlikama. • Razvijaju veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima. • Uče nove socijale vještine interakcije s djecom različitih sposobnosti. • Razvijaju razumijevanje teškoća koje imaju djeca s posebnim potrebama. • Postaju osjetljiviji prema potrebama drugih i bolje razumiju...
Read More

Los Rosales Centar

Edukacija djece s posebnim potrebama, nakon rata u BiH, krenula je na inicijativu zaposlenika tadašnje Specijalne osnovne škole u Mostaru. Jedan broj tih zaposlenika 1995. godine počeo je da okuplja djecu i formira odjeljenja Specijalne osnovne i srednje škole. Školu su pohađala 63 učenika u 8 odjeljenja.