+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

U Centru Los Rosales je organizovano obilježavanje Svjetske sedmice muzikoterapije

Aktivnosti su provedene od 16. do 18.4. tokom redovitih seansi muzikoterapije.
Događaj je imao karakter otvorenih vrata kako bi pružio priliku uposlenicima da se pridruže sadržajima seansi kroz aktivno sudjelovanje sa korisnicima. Također je to bila prilika upoznavanja sa fleksibilinom prirodom aktivnosti i ponuda koje su prilagođene individualnom izboru korisnika Centra. Rad sa korisnicima u muzikoterapjii uključuje kombinaciju elemenata Kreativne, Neurološke i Orff muzikoterapije, a uz učenike su sudjelovali i asistenti kroz međusobno dijeljenje instrumenata i slobodnu improvizaciju. Bila je to lijepa prilika za nova pozitivna iskustva između uposlenika i korisnika stečena kroz interaktivnu uporabu muzike. Moderator aktivnostima bila je zaposlenica  Lucija Hrstić (mag. art. Glazbene umjetnosti, 1.-stupnik edukant neformalnog obrazovanja iz muzikoterapije pod supervizijom). Ovo je ujedno bio i prvi put da su uposlenici mogli biti ravnopravni sudionici seansi. Zadovoljstvo korisnika za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima uz priložene fotografije jasan su dokaz ostvarenog cilja.
Više o Svjetskoj sedmici muzikoterapije možete pročitati na linku:
Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima na angažmanu i  podršci te vjerujemo kako će ovakva obilježavanja za promociju struke postati tradicijom doprinoseći razvoju muzikoterapije u Centru Los Rosales.