+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Prednosti

PREDNOSTI ZA UČENIKE KOJI SE SKOLUJU ZAJEDNO SA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA:
• Imaju priliku za učenje o razlikama.
• Razvijaju veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima.
• Uče nove socijale vještine interakcije s djecom različitih sposobnosti.
• Razvijaju razumijevanje teškoća koje imaju djeca s posebnim potrebama.
• Postaju osjetljiviji prema potrebama drugih i bolje razumiju različitost.
• Djeca spoznaju da pojedinac može prevladati svoje teškoće i tako postići uspjeh.
• Spoznaju više vlastite sposobnosti i vještine.

PREDNOSTI ZA RODITELJE UČENIKA SA POSEBNIM POTREBAMA KOJI SE ŠKOLUJU U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU:
• Imaju osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno.
• Zadovoljni su da njihovo dijete dobiva najviše prilika koliko je to moguće.
• Spremniji su prihvatiti razlike.
• Dobijaju više informacije o djetetu u poređenju s drugom djecom.

PREDNOSTI ZA RODITELJE OSTALIH UČENIKA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU:
• Detaljnije uočavaju individualne razlike među djecom i načine kako pojedine porodice rade sa svojom djecom koja imaju posebne potrebe.
• Otkrivaju nove puteve i načine za međusobnu pomoć.

Related Posts