+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Zagreb – edukacija ADOS 2

U okviru implementacije projekta “Inclusive play” kojeg finansira Evropska unija, u okviru prekoranične saradnje Hrvatska – Bosna I Hercegovina – Crna gora 2014-2020., predstavnici Centra “Los Rosales” su prisustvovali na petodnevnoj edukaciji ADOS 2 , koja se održala u Zagrebu u periodu od 13.09.2021. do 17.09.2021. godine.

ADOS 2 je opservacijski protokol  koji mjeri ponašanja važna za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma.

Edukacija je namijenjena psiholozima, logopedima, pedijatrima, psihijatrima, doktorima obiteljske medicine i edukacijskim rehabilitatorima.

Petodnevna edukacija obavezna je za korištenje ovog psihodijagnostičkog instrumenta, a uz teorijska znanja omogućava i trening i stjecanje praktičnih znanja iz primjene ovog instrumenta.

Centar “Los Rosales” će po ovom projektu nabaviti  test I priručnik za dijagnostiku poremećaja djece iz autističnog spektra.

Smatramo da će se ovim testom nivo usluga koje Centar “Los Rosales” pruža djeci i osobama sa posebnim potrebama,  podići na još veći nivo.