+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Terapija senzorne integracije u “Centru Los Rosales”

U posljednje vrijeme sve se veći broj roditelja susreće sa pojmom senzorna integracija i pitaju se ima li to neke veze sa njihovim djetetom. Odgovor na to pitanje je da svako ljudsko biće prolazi proces senzorne integracije cijelo vrijeme svog života, a započinje ga još prije rođenja.

Poteškoće senzorne integracije dovode do raznih poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju. Disfunkcija senzorne integracije može se uočiti u najranijoj dobi djeteta i tada je važno uključiti rad sa terapeutima kroz terapiju senzorne integracije.

Upravo to smo uspjeli u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ uz podršku projekta EMBRACE- Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Djeci sa područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, ovim projektom, omogućena je terapija senzorne integracije u periodu 01.06.2020. -31.12.2020. godine.

Veoma važno je podrvući da terapija senzorne integracije mora biti sistemsko rješenje radi normalnog i funkcionalnog razvoja svakog dijeteta.

 

Related Posts