+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Svjetski dan muzikoterapije u Centru Los Rosales

U petak 15.3.2024. u centru Los Rosales treći je put obilježen osvrt na Svjetski dan muzikoterapije u obliku kratke radionice. Radionicu je osmislila i vodila uposlenica centra Los Rosales Lucija Hrstić (mag. art. glazbene umjetnosti i pripravnica za studij muzikoterapije pod supervizijom).  Radionica je kao i u prijašnjim godinama bila osmišljena u okvirima Orff muzikoterapije i Kreativne muzikoterapije kroz nove aktivnosti, primjerice opis slike pejzaža kroz glazbu. Ove godine smo također istraživali  i našu urođenu muzikalnost. Vjerujemo kako će stečena iskustva biti korisna u radu te doprinjeti tradicionalnom osvrtu i osvještavanju muzikoterapije u centru Los Rosales kao i na našim prostorima.