+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Posjeta studenata i profesora Međunarodne ljetne škole (ISS) Univerziteta „Džemal Bijedić“

U suradnji sa University College Southeast Norway i Univerzitetom “Džemal Bijedić”, Sveučilište u Mostaru organizirao je Međunarodnu ljetnu školu iz međunarodnog ljudskog prava i socijalnog poduzetništva. Nositelji kolegija su bili profesori Lars Soltvedt i Arnt Farbu.U sklopu programa bila je uključena i posjeta Centru „Los Rosales“, kao institucije koja se bavi osjetljivim kategorijama stanovništva, gdje su se studenti mogli iz prve ruke upoznati sa raznih problemima društva i djelatnostima Centra . Studenti zajedno sa profesorom Kimom u periodu od 25.05. – 28.05.2018. korisnicima radionica i radnim terapeutima demnostrirali metodu iskorištavanja/reciklaže plastičnih predmeta, te u sklopu svog programskog dijela formirali i biznis plan u okviru socijalnog poduzetništva.