+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

SponzorFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)
ProjekatFMON je do sada podržao realizaciju brojnih projekata

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)

Unazad već nekoliko godina kroz finansiranje pomaže realizaciju različitih projekata unapređivanja rada i djelovanja Centra „Los Rosales“ kao ustanove u kojoj se odgaja, educira, rehabilitira i socijalizira 137 djece i mladih sa teškoćama u razvoju. FMON je do sada podržao realizaciju projekata:

1. „Podrška nabavci savremenih asistivnih didkatičko-metodičkih materijala – kompjuterski potpomognute komunikacije – Lifetool“;
2. „Nabavka sredstava i didaktičkog materijala za opremanje multisenzorne terapijske sobe – Snezelen sobe“;
3. „Nabavka materijala za opremanje sobe senzorne integracije s ciljem poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa za djecu sa posebnim potrebama (I dio projekta);
4. „Podrška u nabavci materijala za oblaganje i završetak opremanja sobe senzorne integracije za djecu sa posebnim potrebama“ (II dio);
5. „Cjeloživotno učenje kroz terapijsku hortikulturu – plastenička proizvodnja“;
6. „Terapija djece sa teškoćama u razvoju kroz vannastavne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja“.