+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Otvorena soba senzorne integracije

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u okviru svojih rehabilitacijskih usluga, a zahvaljujući doniranim sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, počeo je pružati i terapijske usluge senzorne integracije pod stručnim nadzorom. Senzorna soba sastoji se od različitih elemenata koji potpomažu stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. Ona predstavlja mjesto gdje osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne vještine. Treba istaći da nije riječ o metodi liječenja, već metodi koja treba da stimulacijom čula omogući djeci i odraslima sa poremećajem senzorne integracije da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Boravak u senzornoj sobi pruža djeci da razviju senzorne vještine koje će im biti potrebne za kasniji život. Stimulirajuća i smirujuća atmosfera stvorena u ovoj posebno opremljenoj prostoriji omogućava poboljšanje koordinacije pokreta, djeluje relaksirajuće na djecu koja su stalno u pokretu, a usmjerava pažnju neaktivne djece. Istraživanja su pokazala da je ovaj oblik terapije naročito koristan za djecu sa oštećenim čulom sluha, slijepu i slabovidnu djecu, a najveći značaj ima u rehabilitaciji djece iz autističnog spektra.

Related Posts