+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Centru “Los Rosales”

Danas je u našem Centru obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Učenici su prigodnim aktivnostima obilježili ovaj veoma bitan datum.

Glavna skupština Ujedinjenih naroda, u oktobru 1992. godine, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila je rezoluciju da 3. decembra svake godine bude Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) promovira, štiti i osigurava ljudska prava za sve osobe s invaliditetom. Član 25. Konvencije priznaje pravo osobama s invaliditetom na uživanje najviših ostvarivih zdravstvenih standarda bez diskriminacije na osnovu invaliditeta.