+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Nastavak saradnje Centra „Los Rosales“ i Plivačkog kluba „Velež“ Mostar

 

Plivanje je jedan od najvažnijih terapijskih oblika podrške cjelokupnom psihofizičkom razvoju djece sa teškoćama različite vrste i stepena, naročito djece iz autističnog spektra i djece sa težim senzoričkim i tjelesnim teškoćama u razvoju. Nedostatak terapijskog bazena  i ovog vida terapije za korisnike „Los Rosalesa“ je evidentan. Stoga, na inicijativu Centra „Los Rosales“ ostvarena je ponovna saradnja sa plivačkim klubom „Velež“ koji je u ovu svrhu angažovao svoje trenere da na volonterskoj osnovi obavljaju terapijske tretmane sa korisnicima „Los Rosalesa“.Broj terapijskih tretmana povećan je na tri puta sedmično i imati će tendenciju ka povećanju i obuhvatanju većeg broja djece.Nakon djece iz autističnog spektra i djece sa težim senzoričkim i motoričkim poteškoćama, sada su uključena i najmlađa djeca iz vrtića „Kolibri“ centra „Los Rosales“. Ipak, i pored dobre volje plivačkog kluba „Velež“ nije konačno riješena prijeka potreba korisnika Centra za uvođenjem terapije plivanjem kao stalnog terapijskog programa, kao i za terapijskim bazenom. U budućnosti planiramo se mnogo više posvetiti ovom problemu. Na kraju, u ime svih korisnika koji će biti uključeni u terapiju plivanjem ponovo se zahvaljujemo PK „Velež“ i njihovom volonterskom angažmanu.