+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

INCLUSIVE PLAY – CENTAR „Los Rosales“ MOSTAR

Centa „Los Rosales“ je partner u projektu „Inclusive Play u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 948.203,15 EUR, a isti će trajat ukupno 23 mjeseca, odnosno najkasnije do 31. januara 2023. godine.

Projektno partnerstvo sačinjeno je od Grada Zadra kao vodećeg partnera projekta i projektnih partnera Dječjeg vrtića Latica – Zadar, Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ – Mostar i Grada Mostara.

Projekt promoviše stvaranje inkluzivnih zajednica, te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju.

U okviru projekta planiran je izgradnja senzornog parka na dijelu igrališta sportskog centra Kantarevac i opremanje opremom koja je namjenjena za djecu s teškoćama u razvoju, kao i opremanje senzornog parka Centra „Los Rosales“.

Senzornim parkom želi se stvoriti krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Pored toga održat će se i nekoliko panel diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju, te će se organizirati studijsko putovanje, posjeta inkluzivnom gradu kao primjer dobre prakse.

Prvenstvena namjena cjelokupnog projekta je poboljšanje kvalitete života djece i mladih sa teškoćama u razvoju na području Grada Mostara i šire, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga.

U Centru „Los Rosales“ smo jako ponosni što smo dijelom jednog ovako velikog projekta i što svakodnevno svojim radom doprinosimo potpunoj inkluziji i svaranju društva jednakih mogućnosti.

 

Related Posts