+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Centar „Los Rosales“ uzeo učešće na trećoj Međunarodnoj konferenciji ”Multidisciplinarni prisupi u edukaciji i rehabilitaciji”

Treća Međunarodna konferencija pod nazivom ”Multidisciplinarni prisupi u edukaciji i rehabilitaciji” održana je u periodu od 18.9. do 20.9.2020.godine u Sarajevu, a u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL” i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na ovom vrlo značajnom skupu prezentirano je preko 50 stručnih, naučnih i istraživačkih radova, prikaza slučaja i primjera iz prakse. Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ uzeo je učešće na ovoj konferenciji, gdje je predstavljen rad „Važnost tretmana senzorne integracije za svakodnevno funkcioniranje djece sa teškoćama senzornog procesuiranja“(Lončar Matea, Čamdžić Salem, Spahić Kenan, Bjelić Samir i Džebo Nidžara).  U tri dana konferencije mogao se pratiti širok spektar različitih stručnih radova koji su prikazali svu ljepotu ali i izazove sa kojima se susreću profesionalci koji rade sa djecom s teškoćama u razvoju. Obrađene su različite teme iz oblasti surdoaudiologije, logopedije, somatopedije, tiflologije, intelektualnih teškoća, logopedije, poremećaja u ponašanju, inkluzije, rehabilitacije, socijalne zaštite, medicine, fizikalne rehabilitacije, psihologije, pedagogije i drugih oblasti. Prethodno su objavljeni Zbornik sažetaka i Zbornik radova konferencije. Najveća vrijednost ove konferencije jeste upravo u multidisciplinarnom pristupu i samom konceptu organizacije i pripreme konferencije jer su aktivno učešće u radu konferencije uzeli defektolozi, psiholozi, učitelji, pedagozi, socijalni radnici, univerzitetski profesori, studenti, roditelji djece s teškoćama, profesionalci iz socijalnog i zdravstvenog sektora i drugi.

Po završetku, konferencija je ocijenjena vrlo uspješnom. Opšti zaključak je da strukovni susreti imaju veliki značaj u procesima unapređenja sistema rada sa populacijom djece i odraslih s teškoćama u razvoju. Razmjena iskustva i primjeri koje donose ovi događaji u kombinaciji sa predavanjima profesionalaca koji se bave israživanjima, ozbiljan su podsticaj i pomoć za dalje stručno napredovanje. Bosna i Hercegovina ima kvalitetan potencijal u stručnom kapacitetu u oblasti specijalne edukacije ali i cijelog obrazovanja. Potrebno je i da svi odgovorni nivoi vlasti prepoznaju trud koji profesionalci svakodnevno ulažu kako u opšti napredak djece tako i u vlastite stručne kapacitete.